conglomeraat-UITSNEDE-bew-niv-versch-1500-x-220-titel.jpg

Gea-index

Tijdschrift Gea, een bron van mineralogische, paleontologische en geologische informatie.

Meer dan 50 jaar heeft het tijdschrift Gea bestaan. In de loop der jaren is er grote verscheidenheid van artikelen gepubliceerd. De informatie in deze artikelen is in een register opgenomen.

De inhoud van alle Gea nummers zijn gepubliceerd en kunt u vinden in het register (repository) van de site Natuurtijdschriften.nl

U kunt in het register op diverse manieren doorzoeken. De artikelen zijn als PDF bestand te openen om te lezen, maar u kunt de artikelen ook downloaden en eventueel printen.