4-Folder-crinoiden-uitsn-bew-profiel-Nik-sh-1500-220--titel.jpg

Ammonieten

Download iBook

ammoniet titelDit iBook is een bewerking van het Themanummer van stiching GEA, maart 1996, vol. 29, nr.1

Het iBook is geheel gedigitaliseerd en vervolgens zijn de foto’s tegen het licht gehouden, waar nodig aangevuld danwel verbeterd.

Ook zijn er wat latere artikelen aan toegevoegd en is het gecomplementeerd met een mooie selectie uit het project GB3D, een project uit Engeland dat ons hiervoor speciale toestemming heeft gegeven. In het iBook zijn dan ook 3D modellen hieruit apart opgenomen als een voorbeeld collectie.

Daarna is het gehel boek weer voorgelegd aan de auteurs met de vraag of ze teksten wilden wijzigen dan wel toevoegen en tenslotte heeft Prof dr S.Wendelaar Bonga het geheel op zijn consistentie bezien en waar nodig aanvullingen gegeven. ook zijn talloze links naar websites en YouTube filmpjes toegevoegd.

Het iBook telt 217 pagina’s en 14 hoofdstukken.