ZS-PMax-Fluoriet-1500-x-220-definitief_verdonkerd.jpg

Amsterdamse fossielen onder de loep

Download iBook Loep 1 (versie 2018)
Download iBook Loep 2 - docentenversie (versie maart 2021)
Amsterdam titel 2

 

Stichting GEA heeft in het Loep 1-project (2018) een aantal educatieve wandelingen langs gebouwen en stoepen ontwikkeld die Amsterdammers van alle leeftijden en bezoekers van de hoofdstad kunnen maken. De wandelingen kunnen zelfstandig, d.w.z. zonder gids, uitgevoerd worden. Het iBook is vastgelegd in digitaal formaat voor IOS-devices.

Het project ‘Amsterdamse fossielen onder de loep’ is medegefinancierd door het NME Fonds van de gemeente Amsterdam, in samenwerking met ANMEC.

NIEUW: Aan dit iBook is in maart 2021 een DOCENTENDEEL toegevoegd (Loep 2). Dit docentendeel maakt het iBook aantrekkelijk voor het onderwijs. Loep 2 is medegefinancierd door Fonds NME. De informatie is ook te raadplegen op de website www.amsterdamsefossielenonderdeloep.nl

Doelgroepen docentenversie

  • Leerkrachten en docenten van alle onderwijsniveaus, met name vanuit de zaakvakken biologie en aardrijkskunde;
  • Musea en organisaties voor natuur- en milieu- en geo-educatie.

De wandelroutes

Het iBook bevat in totaal meer dan 150 detailfoto’s en ca. 45 overzichtsfoto’s, die het zelf zoeken naar fossielen vergemakkelijken. Daarnaast is beknopte achtergrondinformatie over de Paleozoïsche fossielengroepen toegevoegd op een gepopulariseerde wijze.

In totaal zijn vijf routes uitgezet, grotendeels langs de grachten:
Route 1: Torensluis (rondwandeling): 8 indicatiefoto’s met kaartje(s); 26 detailfoto’s;
Route 2: Singelgracht (rondwandeling): 15 indicatiefoto’s met kaartje(s); 48 detailfoto’s;
Route 3: Rondom de Dam: 5 indicatiefoto’s met kaartje(s); 18 detailfoto’s;
Route 4: Prinsengracht-Zuid:11 indicatiefoto’s met kaartje(s); 42 detailfoto’s;
Route 5: Prinsengracht-Centrum 6 indicatiefoto’s met kaartje(s); 21 detailfoto’s.

Beoogd effect

  • bewustzijn vergroten van bijzondere natuur in de stedelijke omgeving;
  • kennis over het milieu waarin de gefossiliseerde dieren ooit hebben geleefd;
  • kennis van de dynamische aarde, die altijd in verandering is;
  • inzicht in de achterliggende geologie zoals de geologische tijd en uitstervingsgolven;
  • inzicht in klimaatverandering.

De samenstellers

De samenstellers van dit iBook zijn allen betrokken bij Stichting GEA. Vragen over dit iBook kunt u aan hen richten.

  • Fotografie en teksten: Annemieke van Roekel (redactie.vanroekel@gea-geologie.nl)
  • Fotobewerking: Ap Bernhart
  • Technische realisatie/pdf/handleiding: Hans Sanders (hanssanders45@gmail.com)