conglomeraat-UITSNEDE-bew-niv-versch-1500-x-220-titel.jpg

Mineralen determineren doe je zo

"Welk mineraal heb ik?"  of  "Ik heb dat en dat gekregen, klopt dat wel?" Vragen die vaak gesteld worden bij Facebook groepen of internet fora. Meestal is er dan wel een ervaren verzamelaar die een suggestie heeft; soms lijken de antwoorden op “prijsschieten”. Hoe leuk zou het zijn als je zelf kunt bepalen wat je als mineraal in handen hebt.
De acht video’s in de serie “Mineralen determineren doe je zo” geven je praktische hulp bij het determineren. Iedere video laat een bepaald deel van het determinatie proces zien en geeft er uitleg over. Je hoeft de video’s niet per se in volgorde te gebruiken. Als je een bepaalde vaardigheid al beheerst, kun je de voorbeelden overslaan. Hoewel…… het kan handig zijn om een keertje te kijken of er nog iets nieuws valt te leren.
Er is een onderwerp dat niet in de filmpjes behandeld wordt: VINDPLAATS. De vindplaats van een mineraal kan een belangrijk gegeven zijn om te bepalen welk mineraal je in handen hebt. Sommige mineraal eigenschappen zijn heel specifiek aan een bepaalde vindplaats gebonden.
Er zijn 5780 verschillende mineralen bekend (stand januari 2022). Vele duizenden daarvan zijn niet groter dan 1 of een paar millimeter. Slechts 250 tot 400 mineralen zijn algemeen voorkomend. Die algemeen voorkomende mineralen zijn met wat oefening zelf te determineren, de overige 5500 kun je bijna niet zelf determineren.
Om de gegevens die je hebt verzameld van een specimen te kunnen beoordelen, heb je determinatie tabellen nodig. Die tabellen kunnen digitaal of analoog geraadpleegd worden. Bekijk welke mogelijkheden er zijn (pdf).
Meer algemene informatie over mineralen vind je bij de specials.

Deel 1, BENODIGDHEDEN

In deze video laten we je zien wat je nodig hebt om zelf mioneralen te kunnen determineren.

Deel 2, HARDHEID BEPALEN

In deze video laten we je zien hoe je d.m.v. een krasproef de hardheid van een mineraal kunt bepalen.

Deel 3, STREEPKLEUR

De echte kleur van een mineraal kom je weten door te krassen op porcelein.

Deel 4, GLANS

Mineralen glanzen niet allemaal op dezelfde manier. In deze video laten we je zien welke verschillende soorten glans er zijn.

Deel 5, SPLIJTING & BREUK

Het ene mineraal splijt makkelijk in laagjes als je er kracht op uitoefend, het andere mineraal breekt. Zelfs het splijten en breken doen de mineralen niet allemaal op dezelfde manier. In deze video leer je de verschillende mogelijkheden.

Deel 6, VORMKENMERKEN

De kristalvormen van mineralen kunnen er heel verschillend uitzien. Ook een samengroeisel van kristallen kan een typische vorm hebben. Met heel veel tekeningen en foto's van mineralen worden de verschillende vormen duidelijk gemaakt.

Deel 7, CALCIET TESTEN MET VERDUND ZOUTZUUR

In deze video wordt getoond hoe je calciet en aragoniet kunt aantonen m.b.v. verdund zoutzuur.

Deel 8, TWEE VOLLEDIGE DETERMINATIE VOORBEELDEN

In deze video laten we de volledige determinatie zien van twee verschillende mineralen. De testgegevens worden in een determinatie tabel opgezocht en zo wordt de naam van het mineraal vastgesteld.